TEVÉKENYSÉGÜNK - BEMUTATKOZÁS


TÖRTÉNETÜNK


1993-ban a Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánián megújult a karitász csoport, melynek ügyeleti alkalmaira a kezdetektől jöttek a környékbeli hajléktalanok ruhát, cipőt, élelmet kérni.
Már az első találkozásoknál nyilvánvaló volt számunkra, hogy a kért és elpanaszolt dolgoknál nagyobb ínség az, amit belül hordoznak. Mély, feldolgozatlan pszichés sérülések: másoktól elszenvedett megaláztatás, kirekesztettség, és/vagy saját hibájukból rájuk rakódó, sokszor évtizedek óta hurcolt lelki terhek. Sok köztük a volt állami gondozott, alacsony iskolázottságú, értelmi sérült, pszichiátriai beteg, az életformából adódóan szomatikusan is leépült, halmozottan hátrányos helyzetű személy. Ezt látva a velük való foglalkozást külön választottuk a plébániai karitász feladatoktól, egyre tudatosabban és felkészültebben előtérbe helyezve a mentális támogatást.
2000-ben a Ferencvárosi Önkormányzattól önálló, kizárólagos használatú bérleményt kaptunk a Középső-Ferencvárosban (Thaly Kálmán u. 52.). A korábbi heti egyszeri csoportalkalom kibővülhetett és egyéni lelkigondozói találkozásokra is lehetőség nyilt bármely napon. 2000-ben került sor az Alapitvány birósági bejegyzésére és a közhasznú minősitésre.
A Thaly Kálmán utcai közösségi helyünkről 2009-ben a ház kiköltözéses felújitása miatt átmenetileg a Feszofe Lenhossék utcai épületében, majd annak lebontásakor a VIII. ker. Tömő utcai plébánián nyertünk befogadást.
2011-ben készült el a IX. Balázs Béla u. 13. fsz. IV. helysége, melyet az Önkormányzat szépen felújítva adott át nekünk bérleményként 2018. májusig. Jelenleg a folytatást várjuk.


CÉLCSOPORTJAINK

  • elsősorban  IX. kerületi HAJLÉKTALANOK: közterületen élők, szállón lakók és a már  kigondozottak
  • szenvedélybetegek: alkohol, nikotin, játékgép, néhány drogos, kapcsolatfüggők
  • egyéb nehéz élethelyzetben lévők: pl. családi krizis, gyász, munkanélküliség, pszichiátriai beteg

célunk


Rövid távon: feszültségoldás, pozitiv lehetőségek megláttatása.
Hosszú távon: törekvés az emberhez méltóbb életre, szenvedélybetegség gyógyulása, kivezetés a hajléktalan létből, bűnözés visszaszoritása ill. megelőzése, visszaintegrálódás a családba, munkahelyre, társadalomba.


MÓDSZERÜNK


Egyéni és csoportos nondirektiv lelkigondozás, melynek során a személy hármas kapcsolatrendszerének rendeződését tartjuk szem előtt (önmaga, embertársai és spirituális szinten).   Támogatjuk, erősítjük a meglévő értékeket.


SZOLGÁLATUNK MEGJELENÉSI FORMÁJa


Közösségi helyünkön hetente kétszer van mentális segítő csoport-alkalom. Az egyiken feltétel nélkül, bárkit fogadunk, a másik lehetőség egy megtartó csoport. Itt azokkal találkozunk, akik már megszabadultak a függőségeiktől, vagy hosszabb utat megtettek efelé, és kikerültek a hajléktalanságból.
Zsíroskenyérrel, teával, édességgel, kávéval látjuk vendégül a hozzánk betérőket. Tartós élelmet, ruhát, cipőt, tisztálkodószert osztunk. Van hajvágási lehetőség. Alkalmanként vérnyomást, lázat mérünk. Szükség szerint vény nélkül kapható gyógyszert, vitamint, gyógyterméket adunk. Urofitnesz tornát betanítunk, hozzá gépet kölcsönzünk. Szociális infóval segítünk. Munkalehetőséget kínálunk, iratmásolást, megőrzést vállalunk.

Ünnepeink: karácsony, húsvét, névnap évente egyszer, halotti búcsúztató, amikor igazi ünnepi asztalt terítünk, meghívott előadókkal kis műsort rendezünk. Karácsonykor és húsvétkor ajándékcsomagot készítünk.

Az utcai szolgálatot a IX. kerületben és a kapcsolódó területeken végzünk.

Külsős programjaink: vallási, kulturális és egyéb rendezvényekre visszük gondozottainkat, alkalmanként 4-5 főt, igényességet ébresztve, a közösségbe épülés lehetőségét kínálva.
Intézménybe juttatás (egészségügy, hajléktalan ellátás), kísérés, kapcsolattartás, látogatás, és végül sokszor a temetés, búcsúztatás szervezése, lebonyolítása is szerepel a teendőink között.

A gyökerek visszaépítésére nagy hangsúlyt helyezünk: kapcsolatfelvétel, kiengesztelődés a családtagokkal. Ahol lehetséges, ott a találkozásban is segítünk. A hozzátartozókkal ápoljuk a kapcsolatot, támogatjuk az elfogadást. Néha a visszafogadás is megvalósul.


MUNKATÁRSAINK


Munkatársaink hitben elkötelezett keresztények, akik önkéntesként vesznek részt a Szolgálatban. Rendszeres továbbképzés és szupervízió biztosított.


KÜLSŐ KAPCSOLATOK


Minden személyről teamben gondolkodunk (a titoktartási kötelezettség sértése nélkül), az igazi segítséget az összefogásban keresve. Rendszeresen keresünk találkozási pontokat  hajléktalanellátó és egészségügyi intézményekkel, egyházi szervezetekkel, az Önkormányzat egységeivel.